;rejla fjkak uu remsh,a 89"000la úhoï lළd - Ysydka ñysrka.

uu iqm¾ iagd¾ flfkla jqfKa kï kE' ta;a uu m%shckl flfkla jqKd'

;rejla fjkak uu remsh,a 89"000la úhoï l<d' ta i,a,s fydhd .;af;a ñhqisla la,dia lr,d ;uhs' w;ska remsh,laj;a úhoï lr,d fmdaiag¾ w,jkak SMS hjd.kak ta ldf,a f;areula ;snqfKa kE'


Share on :

0 comments:

Post a Comment

 
© Copyright 2012 Lanka Alert Designed by Master Media - Email : editor.lankaalert@gmail.com